TRAMITACIÓ DE LA NACIONALITAT

TRAMITACIÓ DE LA NACIONALITAT

Han estat milers les sol·licituds d’adquisició de la nacionalitat espanyola per la via telemàtica des de l’entrada en vigor del Reial decret 1004/2015 de 6 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament pel qual es regula el procediment per a l’adquisició de la nacionalitat espanyola per residència (procediment implementat en la Disposició Final Setena de la Llei 19/2015, de 13 de juliol, de mesures de reforma administrativa en l’àmbit de l’Administració de Justícia i del Registre Civil ).

Això ha generat un immens embús administratiu en la Direcció General de Registres i Notariat, dependent del Ministeri de Justícia, i que avui dia contínua sense solució ni tampoc vies per a la seva ràpida solució, existint expedients en tràmit des de principis de 2016.

Com advocada especialitzada en matèria d’estrangeria, he analitzat i estudiat les possibles solucions per accelerar el procés. La llei en què actualment aquell es regula estableix que l’administració té el termini màxim d’un any per resoldre, i si el mateix transcorre sense resolució, s’entén que la sol·licitud ha estat desestimada.

 

Aquesta situació, que correspon al silenci administratiu negatiu pot versi revertida amb la interposició d’un Recurs Contenciós Administratiu davant la Sala del Contenciós de l’Audiència Nacional a Madrid.

 

Ja fa mesos que estem interposant aquests recursos com estratègia, i en la immensa majoria dels casos es produeix una reacció de l’administració que implica que es dicti Resolució Favorable de la nacionalitat.

 

Som conscients de les dificultats a què estan sotmesos els ciutadans estrangers que volen adquirir la nacionalitat espanyola, ja que per fer les tramitacions administratives oportunes, no només es requereixen certs coneixement concrets sobre la matèria, sinó a més, estar en possessió d’eines i coneixements tecnològics, eines i coneixements que normalment són totalment desconeguts per als ciutadans i moltes vegades fora del seu abast.

 

En el nostre afany està l’oferir els nostres serveis professionals, per tal de facilitar als nostres clients, la tramitació i control de l’expedient de nacionalitat, des de la seva sol·licitud inicial fins a la resolució definitiva, en aquests moments s’estan obtenint les resolucions en un termini que pot durar entre tres i sis mesos.

 

Ens pot sol·licitar, sense cap tipus de compromís, un pressupost sobre els tràmits a fer, i analitzarem el seu cas per ajustar els nostres honoraris a la seva situació concreta així com   individualitzar els seus costos.

 

 

×